SecureNet IT + Simplified Networks

Som ett led i att ytterligare förbättra vår kapacitet och servicegrad har vi nöjet att meddela att Simplified Networks fusionerats med SecureNet i Göteborg.

För dig som kund innebär detta avsevärda fördelar avseende produktsortiment, leveranskapacitet, service och proaktivsupport. Vi går från att vara en renodlad IT-levernatör till en totaltleverantör med nya tjänster som Wifi, Print & Copy samt telefonitjänster. En kontaktkanal vilket många har efterfrågat. Nu är vi där!

Vi kommer även nu under året att komma ut med go’ fika och presentera våra nya kollegor och berätta mer om vårt nya tjänsteutbud.

För det fall ni önskar ytterligare information om sammanslagningen innan vi träffas upp eller har övriga frågor är ni välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.