Barracuda datainspector säkrar din datamiljö

Säkra din datamiljö

Se själv hur Barracuda Data Inspector automatiskt skannar och åtgärdar din OneDrive for Business och SharePoint data för känslig information och skadliga filer.

icon in text section

Datainspector hittar och åtgärdar känslig data

Identifiera och åtgärda datarisker på sekunder och njut av enkel och intuitiv dataskyddshantering. Barracuda datainspector:

  • Stödjer efterlevnad av regelverk
  • Hittar befintlig och ny känslig data för att minska risken för höga böter från tillsynsmyndigheter. – en omfattande skanningslogg och revisionslogg gör det enkelt att upprätthålla efterlevnad
  • Upptäcker och åtgärdar skadlig programvara i SharePoint och OneDrive
  • Hittar och åtgärdar skadlig programvara vid källan – utan risk för oavsiktlig aktivering.

Data Inspector ger dig insikt i känslig data

SharePoint och OneDrive distributioner kan felaktigt lagra känslig data, som 

  • socialförsäkringsnummer, 
  • kreditkortsinformation, 
  • nätverksinloggningsuppgifter och mer.

 

Detta sätter din data på spel men med Barracuda Data Inspector ser du exakt vilken typ av data som har hittats, om det har delats internt eller externt, och var det finns. Du kan åtgärda den datan genom att avdela den, sätta den i karantän eller radera den helt. Data Inspector identifierar också känslig information i bilder, inklusive foton, skärmdumpar och dokumentskanningar.

Du kan ytterligare anpassa genom att skapa dina egna dataklassificerare; identifiera specifika informationstyper, såsom anställd- eller student-ID, projektkodnamn och annan proprietär information.

icon in text section

Data Inspector-skanningslogg stödjer efterlevnad av regelverk

Barracuda Data Inspector hjälper dig att få den information du behöver för att följa GDPR, CCPA och andra dataskyddsregler. Identifiera privat och känslig data så snart den dyker upp i OneDrive eller SharePoint med redigerade förhandsvisningar. Användardefinierad, rollbaserad åtkomstkontroll och avancerade krypteringsfunktioner skyddar dokumentförhandsvisningar från obehörig åtkomst.

Upptäck och åtgärda skadlig programvara i SharePoint och OneDrive

SharePoint och OneDrive kan vara oavsiktliga värdar för vilande skadlig programvara som kan gå obemärkt av nativ säkerhet och ligga i väntan på ett felaktigt klick för att aktivera dem. Med Barracuda Data Inspector kan du identifiera skadlig programvara, virus och ransomware som lagras i SharePoint och OneDrive och bli av med det vid källan. Detta hjälper till att förhindra oavsiktliga aktiveringar som kan leda till kostsamma attacker.

Data Inspector Admin-meddelande

Håll dig uppdaterad om de senaste hoten. Nya problem identifieras automatiskt och anpassningsbara e-postvarningar håller dig fullständigt informerad, så att du snabbt kan vidta ågärder. Du kan ytterligare minska risken genom att förbättra slutanvändarnas säkerhetsmedvetenhet, med automatiska meddelanden när användare försöker lagra känslig data på OneDrive eller SharePoint.

Barracuda Data Inspector tar bara några minuter att komma igång med och lägger automatiskt till användare. Omfattande e-postsäkerhet som erbjuder gateway-försvar, AI-baserat skydd mot nätfiske, utbildning i säkerhetsmedvetenhet och incidenthantering. Barracuda Data Inspector finns också tillgänglig som en inbyggd komponent i Barracuda Email Protection; den mest omfattande e-postsäkerhetsplattformen i branschen.

För IT-organisationer som behöver skydda sina företag, varumärken och människor mot de mest avancerade e-postbundna hoten, är Barracudas Email Protection™ en omfattande och lättanvänd lösning och dataskydd.

Kontakta oss om du vill veta mer om Barracuda datainspector.