Barracuda XDR-SOC – proaktivt och dynamiskt skydd mot cyberhot

Skydda er mot avancerade cyberhot 24/7

Barracuda XDR (eXtended Detection & Response) är en revolutionerande tjänst som ger företag skydd mot avancerade cyberhot dygnet runt. Med hjälp av ett 24×7 Security Operations Center (SOC), ger Barracuda inte bara kontinuerlig övervakning utan också expertanalys och snabb respons på incidenter. Denna tjänst är utformad för att ge ett holistiskt säkerhetsskydd genom att täcka viktiga attackvektorer som slutpunkter, e-post, moln, nätverk och servrar​​.

Nya integrationer och förstärkt responsförmåga

För att stärka skyddet mot det intensifierade cyberhotlandskapet har Barracuda introducerat nya integrationer mellan Barracuda CloudGen Firewall och Barracuda XDR. Dessa integrationer möjliggör en effektiv kartläggning av detektionsregler med MITRE ATT&CK®-ramverket för att snabbt adressera detektionsluckor. Dessutom har Barracuda utökat sin SOC med ytterligare integreringar av Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR)-förmågor, vilket säkerställer snabbare responstider, strömlinjeformade processer och ökat skydd vid cyberattacker​​.

Flexibla säkerhetsalternativ för företag

Barracuda har också introducerat nya alternativ tillgängliga för partners som använder Barracuda XDR. Dessa alternativ inkluderar Endpoint Security, Email Security, Cloud Security, Network Security och Server Security, vilket ger partners flexibilitet och ett brett utbud i sina säkerhetstjänster. Detta omfattande skydd ger möjlighet att bygga flera lager av säkerhet runt kundernas data, enheter och användare, vilket är avgörande i ett allt mer sammankopplat och riskfyllt digitalt landskap​​.

Sammanfattning

Barracuda XDR-SOC representerar en framtidssäker lösning för att bekämpa cyberhot. Genom sin förmåga att integrera och orkestrera säkerhetsåtgärder över olika plattformar och tjänster, ger den företag möjlighet att effektivt hantera och neutralisera de hot som dagens digitala värld står inför. Med Barracuda XDR-SOC kan företag säkerställa en proaktiv, dynamisk och flexibel försvarslinje mot cyberattacker.