Barracuda CloudGen Access

Säker åtkomst för applikationer och data

I den moderna arbetsmiljön är flexibilitet nyckeln. Anställda behöver tillgång till företagets applikationer och data från var som helst och med vilken enhet som helst. Samtidigt är säkerheten av högsta vikt. Barracuda CloudGen Access ger dig möjlighet att säkerställa en Zero Trust åtkomst som ger anställda smidig och säker tillgång till allt de behöver.

Skydda användare från cyberhot

Barracuda CloudGen Access ger dig möjlighet att upprätthålla kontinuerlig verifiering av användares och enhetens identitet och förtroende. Det innebär att attackytan minskar och säkerheten ökar. Användare skyddas oavsett var någonstans de är.

Arbeta säkert och effektivt på distans

För att främja produktivt distansarbete är det viktigt att ge anställda säker och pålitlig åtkomst. Barracuda CloudGen Access gör det möjligt att erbjuda en bättre lösning än traditionella VPN-tekniker. Anställda kan snabbt och enkelt nå de resurser de behöver utan att kompromissa med säkerheten.

Ersätt din VPN med Zero Trust Access

Barracuda CloudGen Access bygger på Zero Trust-principer för fjärråtkomst. Det ger kontinuerlig och kontextuell verifiering av användare och enheter och säkerställer efterlevnad av säkerhetspolicyer. Samtidigt skyddar det mot skadlig webbaktivitet och ger säker och produktiv fjärråtkomst.

Barracuda CloudGen Access – enkelt att Implementera, användarvänligt och säkert

Barracuda CloudGen Access är enkelt att installera och använda. Den etablerar en oöverträffad kontroll över användare och enheter utan prestandaförluster som ofta är förknippade med traditionella VPN-lösningar. Med CloudGen Access kan anställda och partners få tillgång till företagsapplikationer och molnresurser utan att skapa ytterligare sårbara punkter.

Säker tredjepartsåtkomst

För att minska riskerna förknippade med tredjepartsåtkomst till ditt nätverk, ger Zero Trust dig bättre synlighet in i enhets- och användaraktivitet. Det möjliggör även åtkomst med rättighetsbaserad behörighet för applikationer och data. Med CloudGen Access kan du säkerställa åtkomst till företagsresurser för outsourcad personal, partners, entreprenörer och dotterbolag m m.

Snabbare DevOps och kubernetes-implementeringar

DevOps kräver smidighet. CloudGen Access ger auktorisation, åtkomsthantering och arbetsflödeshantering för multi-cloud- eller hybrid-IT-miljöer. Den molnlösa mTLS-tekniken innebär att de dagar då anslutningarna påverkade produktiviteten är förbi.

För Kubernetes-implementeringar, eliminerar CloudGen Access de tunga molnspecifika VPN-lösningarna och dyra inhouse-verktyg som är svåra att underhålla. Den förenklar åtkomst till Kubernetes privata nätverk.

Utöka Zero Trust-åtkomsten till SaaS-applikationer

Få bättre synlighet och kontroll. Se till att endast behöriga enheter kan få åtkomst till SaaS-applikationer. Barracuda CloudGen Access integreras sömlöst med Identitetsleverantörer (IdPs) och förbättrar användarautentiseringen med certifikatbaserad autentisering (CBA) och analys av enhetsställning. Det förebygger avancerade attacker mot flerfaktorsautentisering (MFA) och minskar riskerna.

Skydda användare och data från webbhot

Att skydda användarna endast när de är på kontoret räcker inte. Barracuda CloudGen Access inkluderar nu webbsäkerhet som skyddar användare mot skadligt webbinnehåll och håller anställda säkra och produktiva oavsett var de arbetar.

Om du letar efter en lösning som ger smidig och säker åtkomst till dina företagsresurser, oavsett var dina användare befinner sig, så är Barracuda CloudGen Access svaret. Tillsammans med Securenet kan du implementera denna avancerade säkerhetslösning och försäkra dig om att din företagsinformation är skyddad, oavsett var dina användare arbetar.

icon in text section

Garanti och fri Support

Om du inte är nöjd med våra produkter inom 30 dagar erbjuder vi en fullständig återbetalning. Vi är övertygade om att Barracuda CloudGen Access kommer att uppfylla dina förväntningar, och vi finns här för att hjälpa er.

Oavsett vilka frågor eller problem du kan stöta på finns vårt supportteam här för att hjälpa dig. Vi erbjuder obegränsad support för att säkerställa att din användarupplevelse är smidig och problemfri.

Kontakta oss idag för att komma igång. Vi hjälper dig att etablera Zero Trust-åtkomst och främja säkerhet och produktivitet i din organisation.