Barracuda Cloud Application Protection

Barracuda Cloud Application Protection

– Enkel och omfattande applikationssäkerhet

En integrerad plattform för total säkerhet

I en alltmer digitaliserad värld, där applikationssäkerhet blir mer komplex, erbjuder Barracuda Cloud Application Protection en enkel lösning. Det är en integrerad plattform som kombinerar en omfattande uppsättning interoperabla lösningar och förmågor för att säkerställa total säkerhet för dina applikationer. Oavsett om dina applikationer är implementerade on-premises, i molnet eller i en hybridmiljö, säkerställer Barracuda Cloud Application Protection att de är säkra och tillgängliga​​.

Flexibla och kraftfulla WAF-lösningar

Barracuda Web Application Firewall (WAF) är en del av denna skyddslösning och erbjuds både som hårdvara eller virtuella apparater som kan implementeras på plats eller i molnet. Det är en innovativ SaaS-lösning som kombinerar avancerad funktionalitet med enkelhet i driftsättning och hantering​​.

 

Avancerat skydd mot skadliga bottar

Med Barracuda Advanced Bot Protection, som använder artificiell intelligens och maskininlärning i molnet, förbättras ständigt förmågan att identifiera och blockera skadliga bots. Detta inkluderar såväl mänskligt efterliknande ”low and slow” bots som legitima människor och bottrafik, med minimal påverkan på dina tjänster​​.

Kraftfullt skydd mot DDoS-Attacker

Barracudas applikationssäkerhetslösningar inkluderar ett kraftfullt, fullskaligt DDoS-skydd som täcker trafik från Layer-3 till Layer-7. Denna förmåga blockerar både volumetriska och applikationsspecifika DDoS-attacker för att säkerställa att dina affärskritiska applikationer förblir tillgängliga, åtkomliga och effektiva​​.

API-skydd för modernt applikationslandskap

Modernt applikationslandskap är alltmer sammankopplat, vilket exponerar fler API:er för hackingattacker. Barracudas säkerhetslösningar skyddar hela din attackyta, inklusive REST och mobila applikationer, för att säkerställa att API:erna är skyddade​​.

Detektion och blockering av avancerade hot

Barracuda Advanced Threat Protection är en integrerad molnbaserad tjänst som analyserar trafik över alla större hotvektorer. Med flera analytiska lager, inklusive sofistikerad sandboxanalys, upptäcker och blockerar den malware, inklusive undvikande noll-dagshot​​.