Network Security Zero Trust

Zero Trust Access

Zero Trust Access är en IT-säkerhetsmodell som kräver strikt identitetsverifiering för varje person och enhet som försöker komma åt resurser från verksamhetens nätverk, oavsett var användaren befinner sig.

icon in text section

Säkerställer säker åtkomst till verksamhetens enheter, även från distans.

Endast auktoriserade användare kan ansluta till enheter och applikationer genom identifiering,  Zero Trust Access säkerställer policytillämpningen i datacenter, moln och SaaS-applikationer.

Att kontinuerligt bedöma risker och förtroendegrader baserat på identitet och sammanhang som anpassar sig till risker optimerar och säkerställer ni er verksamhets säkerhet.

Skydda anställda från webbaserade hot. Stoppa skadlig, olämplig och ineffektiv webbsurfning med integrerad webbsäkerhet – var som helst och på vilken enhet som helst.

Zero Trust Architecture är mer än en produkt.

Zero Trust är en informationssäkerhetsmodell som standard nekar åtkomst till applikationer och data. Hotförebyggelse uppnås genom att endast bevilja åtkomst till arbetsbelastningar under kontinuerlig, kontextuell, riskbaserad verifiering över användare och deras associerade enheter. 

Zero Trust förespråkar tre kärnprinciper – alla enheter är som standard otillförlitliga, minst privilegierad åtkomst följs och omfattande säkerhetsövervakning implementeras. Du kan inte köpa Zero Trust; det är inte en produkt eller en funktion att köpa eller aktivera. Men att ha rätt plattforms­lösning på plats gör det betydligt enklare att etablera Zero Trust-modellen.

Säkerheten börjar med robust åtkomstkontroll

Zero Trust Network Access (ZTNA) ger användarna minst privilegierad åtkomst till företagsapplikationer, vilket minimerar företagsrisk. Barracuda SecureEdge Zero Trust Security etablerar oöverträffad åtkomstkontroll över användare och enheter utan de prestandaproblem som är förknippade med en traditionell VPN. Den erbjuder fjärr-, villkorlig och kontextuell åtkomst till resurser och minskar överprivilegierad åtkomst och associerade tredjepartsrisker. Med Barracuda SecureEdge kan anställda, leverantörer, entreprenörer och partners få åtkomst till företagsapplikationer och molnbelastningar utan att skapa ytterligare attackytor.

Få VIP-behandling på delade internetlinjer

Problemet är bekant för många som arbetar i hemifrån-miljöer. Anslutning till företagsresurser påverkas ofta av begränsningar som orsakas av delade och ostabila bredbandsinternetlinjer. Sista miloptimering för applikationstrafik via SecureEdge optimerar användarupplevelsen genom att minska paketförlust och tilldelar en större del av tillgänglig bandbredd på delade linjer, vilket förbättrar kvaliteten på röst- och videosamtal. Den underliggande tekniken för att åtgärda paketförlust är baserad på en ny uppsättning algoritmer i kategorin random linear network codes (RLNC) som reagerar mycket snabbare på förluster, åtgärdar dessa på flyg och kräver färre omutsändningar, vilket minskar overhead på enheterna.

Ta full kontroll över ert säkerhetsläge

Till skillnad från andra säkerhetsleverantörer dirigerar inte Barracuda all applikationstrafik till sin molntjänst. Med selektiv backhauling kan företagets IT-proffs besluta var säkerhetsinspektion ska äga rum – på Barracuda SecureEdge-platsenhetsnivå, på Barracuda SecureEdge Cloud Service-nivå eller båda. Selektiv backhauling säkerställer att organisationer behåller full kontroll över sin applikationstrafik. Till exempel kan IT-administratörer ange att åtkomst till en säkerhetskritisk webbapplikation i enlighet med HIPAA alltid ska backhaulas till Barracuda SecureEdge Cloud Service för fullständig säkerhetsinspektion och loggning av vilka som har åtkomst till applikationen och hur länge. För mindre kritiska applikationer utförs säkerhetsinspektionen på plats.

Ersätt er VPN med Zero Trust Access.

Zero Trust Access

  • Tillämpa Zero Trust-principer för fjärråtkomst
  • Erbjuda kontinuerlig, kontextuell verifiering över användare och enheter
  • Säkerställ efterlevnad av säkerhetspolicyer
  • Stoppa skadlig, olämplig och ineffektiv webbsurfning

Berätta lite om er infrastruktur och era behov av säker åtkomst, så skickar vi er ett anpassat förslag och prisuppskattning baserat på era krav. Det är snabbt, enkelt, och gratis.