Barracuda Message Archiver

Molnansluten e-postarkivering för ökad effektivitet

Barracuda Message Archiver från Securenet är en molnansluten lösning för effektiv och säker e-postarkivering. Med fokus på att minska lagringskrav och förenkla efterlevnad av regleringar och e-discovery-krav, erbjuder denna lösning säker, långsiktig lagring och backup i molnet. Den ökar användarproduktiviteten genom enkel åtkomst till arkivet från vilken enhet som helst.

Komplett skydd mot e-postburna hot

Med Barracuda Message Archiver kan ditt företag skydda sig mot inkommande hot som malware, spam, phishing och DoS-attacker. Detta säkerställer att ditt företags produktivitet inte påverkas negativt av attacker via e-postsystmet. Kraftfulla och anpassningsbara regler ytterligare stärker kontrollen över inkommande e-postmeddelanden.

 

 

 

 

Skapa ordningsregler och hantera PST-filer effektivt

Barracuda Message Archiver automatiserar upptäckten och importen av alla dina PST-filer, vilket eliminerar risken för förlust. Detta innebär att du kan hantera och arkivera all din organisationens e-postkommunikation på ett säkert och effektivt sätt.

Molnansluten arkivering och säkerhetskopiering

Som en integrerad och molnansluten arkiveringslösning för Exchange, Office 365 och andra e-posttjänster, är Barracuda Message Archiver tillgänglig som både hårdvaruapplikation och som en virtuell lösning. Det kan spegla data till Barracuda Cloud för säker långsiktig lagring eller underlätta disaster recovery.

Förenkla e-posthantering och säkerställ kontinuerlig tillgänglighet

Den här lösningen minskar ditt behov av e-postlagring och reducerar användarnas behov av PST-filer, tack vare fullständig meddelandekomprimering, deduplicering och stubbing. Granulära bevarandepolicyer säkerställer att originaldatan bevaras så länge som behövs, utan risk för ändring eller radering.

Uppfyller compliance och förenklar compliance processer

Med fullständig arkivindexering, iterativ sökning och stöd för legal hold, hanterar Barracuda Message Archiver komplexa revisioner och upptäcktsövningar. En intuitiv, rollbaserad användargränssnitt säkrar åtkomst och hjälper dig att snabbare hitta specifika meddelanden, medan omfattande revisionsspår hjälper till att demonstrera efterlevnad.

Effektivisera och skydda din e-postkommunikation

Med Barracuda Message Archiver får ditt företag en omfattande lösning som inte bara skyddar mot e-postburna hot utan också effektiviserar hela e-posthanteringsprocessen. Kontakta Securenet idag för att upptäcka hur Barracuda Message Archiver kan förvandla din e-postarkivering och säkerhet.