Barracuda Firewall Insights

Avancerad säkerhetsanalys av era nätverk

För att säkerställa din företags nätverkssäkerhet och prestanda är det avgörande att kunna se och förstå vad som händer i ert nätverk. Med ständigt utvecklande cyberhot och komplexa nätverksstrukturer är analyser avgörande för att effektivt skydda er verksamhet.

Vi förstår företags och olika branchers utmaningar och vet hur vi kan göra det enkelt för er att säkra ert nätverk.

Upptäckt av dataintrång direkt

Att inte snabbt kunna upptäcka intrång i ditt nätverk är en allvarlig utmaning. Med Barracuda Firewall Insights får ni avancerade analyser för tidig upptäckt av dataintrång. Genom att aggregera och generera omfattande rapporter kan ni bibehålla en effektiv säkerhetsnivå.

Regelbunden rapportering med Barracuda Firewall Insights

Att säkerställa efterlevnad av regler och dataskyddsnormer är avgörande. Med Barracuda Firewall Insights kan ni använda realtidsövervakning och anpassningsbara rapporter för att kontrollera och visa efterlevnad av GDPR och andra föreskrifter.

Optimera Nätverksprestanda med Realtidsövervakning

För att förbättra nätverksprestandan är det viktigt att följa viktiga parametrar som latens och bandbredd. Barracuda Firewall Insights ger er möjlighet att göra detta genom anpassningsbara instrumentpaneler.

Automatisera er Säkerhetsanalys

Med hundratals eller tusentals brandväggar i ett spritt wide area network är en centraliserad rapporterings- och analyslösning avgörande. Barracuda Firewall Insights automatiserar uppgifter för informationssamling och dataanalys. Denna avancerade säkerhetsanalysplattform samlar och analyserar data automatiskt från alla CloudGen Firewalls som är utplacerade inom ert organisationens nätverk, inklusive publika molnlösningar. Detta innebär att ni kan reagera snabbare och mer exakt på förändrade förhållanden och samtidigt minska kostnaderna och arbetsbördan för att uppfylla revisions- och rapporteringskrav.

Få alla Insikter som Behövs

Med Barracuda Firewall Insights får ni överblick över ert hela wide area network. Ni får exakt den information ni behöver, inklusive sammanfattande rapporter om säkerhet och ansvar, nätverksaktivitet, webbaktivitet, säkerhet och produktivitet. Ni kan anpassa analyser för olika tidsramar och inkludera alla eller bara en del av era utplacerade brandväggar. Detta gör det enkelt att ge policyenlig tillgång till information på alla nivåer inom en säker och pålitlig miljö.

Handlingsbara Insikter från Realtidsinstrumentpaneler

Att visualisera hur CloudGen Firewall skyddar och kopplar samman era nätverk har aldrig varit enklare. Barracuda Firewall Insights erbjuder realtidsinstrumentpaneler, inklusive detaljer och tillgänglighetsinformation om SD-WAN-anslutningar och transportdetaljer. Det ger värdefulla insikter genom att automatiskt analysera realtidsinformation och loggflöden från alla utvalda Barracuda CloudGen Firewall-enheter. Detta gör att ni kan reagera snabbt och effektivt på förändrade förhållanden för att bibehålla optimal anslutning, säkerhet och prestanda.

Intuitiva Analyser – med Automatisk Generering och Leverans

Barracuda Firewall Insights har en användarvänlig grafisk användargränssnitt som gör det enkelt att välja bland hundratals fördefinierade analysalternativ. Automatisk rapportgenerering gör att ni kan samla, konsolidera och analysera data som produceras av Barracuda CloudGen Firewall-enheter i ert nätverk. Olika utdataformat för tryckt och webbpublicering säkerställer att den mest exakta och aktuella informationen distribueras till fördefinierade mottagarlistor med olika granularitetsnivåer för varje analytiskt resultat. Detta står till ert förfogande för strategiska affärsbeslut.

icon in text section

Fri support

När ni väljer Securenet får ni mer än bara en produkt – ni får en pålitlig partner. Ni har fri tillgång till vårt expertteam, som alltid finns där för att besvara era frågor och hjälpa er lösa eventuella problem som kan uppstå.

Prioritera er nätverkssäkerhet och prestanda

Med Barracuda Firewall Insights från Securenet kan ni vara säkra på att ni tar de rätta stegen för att säkra ert nätverk och optimera dess prestanda. Kontakta oss idag för att diskutera era behov och få reda på hur vi kan anpassa Barracuda Firewall Insights för att passa just er organisation.

Låt oss hjälpa er att få kontroll över er nätverkssäkerhet och prestanda. Er framtid är trygg med Securenet vid er sida.