Vad är cybersäkerhet?

Cybersäkerhet handlar om att hitta strategier och tekniker för att skydda ditt företags digitala information och andra resurser från att stjälas eller förstöras. Cyberattacker kan vara väldigt olika och ställa till det på många olika sätt, så det gäller att arbeta brett med cybersäkerheten.

Vilka är cyberhoten?

Det finns olika aktörer som kan tänkas ligga bakom cyberattacker mot företag. Det kan vara konkurrenter som är ute efter hemlig information eller bara vill sätta dig ur spel. Ett annat hot är stater, personer eller politiska grupper som vill skada eller störa samhället i stort, och som kan göra väldigt olika företag och organisationer till måltavlor. Slutligen finns förstås rena cyberbrottslingar, som till exempel kan ta sig in i dina system och ta din information som gisslan för att utpressa dig.

Vad kan jag göra för vår cybersäkerhet?

Både mål och metoder kan variera, men resultatet är detsamma: Din information sprids eller påverkas på ett sätt du absolut inte vill. Och kostnaderna kan bli stora, inte bara rent ekonomiskt: Hela ditt varumärke riskerar att skadas.

Men också sättet att förebygga är detsamma när det gäller olika sorters attacker: cybersäkerhet! Och då gäller det att inte bara svara på hot när de uppstår, utan att arbeta proaktivt för att kunna förutse och förebygga dem.

 Vi hjälper dig med cybersäkerheten

Här på Securenet arbetar vi med heltäckande cybersäkerhet som verkar på flera parallella plan: Allt från försvar mot direkta angrepp och säkra sätt att organisera och strukturera data, till att bygga en företagskultur där cybersäkerhet förstås och tas på allvar.